het Fort

Algemene informatie

Ontmoetingscentrum het Fort
Bernadettestraat 4
4615 EV Bergen op Zoom
0164-255655
Beheerder: Ingrid Kempeneers
i.kempeneers@svwboz.nl

het Fort